Camí

El meu recorregut de vida…

Recordo que des de sempre m’he preguntat “Qui soc? Què hi faig aquí?” La curiositat i el voler anar més enllà, sempre m’han acompanyat en aquest camí. A cada pas que dono vull redescobrir-me i SER qui ja soc en essència per poder créixer, evolucionar i transcendir. Sento profundament que tot m’ha portat fins aquí. Cada persona, cada experiència, cada encert i desencert. Quan ara miro enrere, tot el camí de vida pren sentit i comprenc profundament que no hi ha altre lloc i altre moment que aquest. Que tot és perfecte per mi ARA I AQUÍ.

“Tot està bé”